voormalige molenaarswoning
boomstammen in het balkengat